21, Stryd y Brenin, Caerfyrddin. Ffn: 01267 238408

Oriau agor: Llun i Sadwrn 9:30-4:00

Rydym wrth ein bodd yn derbyn rhoddion dillad, nwyddau cartref a bric a brac a gellir eu rhoi i'r siop yn ystod ein horiau agor. Gellir parcio ar gyfer cyflwyno'r eitemau hyn ar y palmant y tu allan i'r siop ac fe'ch cynghorir i ddweud wrth y warden traffig am yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud.