Pwy ydym ni
Plant Dewi yw prosiect plant Esgobaeth Dewi Sant, ble mae teulu yn bwysig.

Beth ydym ni yn ei gredu
Credwn mewn cryfhau teuluoedd, meithrin plant ac adeiladu cymunedau

Sut rydym yn cynorthwyo
Mae ein prosiectau ar gael er mwyn cynorthwyo rhieni, plant a phobl ifanc i dderbyn y gefnogaeth leol y maent ei angen
.

Ble rydym yn gweithio
Rydym yn gweithio led led De Orllewin Cymru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro