Rheolwr Canolfannau Teuluol / Manager Family Centres

Job description

Person specification

Covering letter

Job application form

Monitoring equality form

Background information

Welsh

Job applicant privacy notice

English

Cliciwch y botwm/click the button

Manager Family Centres
Based at Red Street Carmarthen
Actual salary: 19702 per annum (22 hours/week)
The postholder will provide leadership for the sustainability and strategic direction for the network of family centres in Carmarthenshire to improve the life chances of children aged 0 – 11 in their local community.
Closing date:  Wednesday 30th January 2019

Rheolwr Canolfannau Teuluol
Wedi ei leoli yn Stryd Goch Caerfyrddin
Cyflog gwirioneddol: 19702 y flwyddyn (22 awr/wythnos)
Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i wella cyfleoedd a bywydau plant rhwng 0 ac 11 oed yn eu cymunedau lleol.
Dyddiad cau: Dydd Mercher 30ain Ionawr 2019