GWEITHIWR PROSIECT CEREDIGION – RHWYDWAITH Y CANOLFANNAU TEULUOL / CEREDIGION PROJECT WORKER – FAMILY CENTRE NETWORK

CEREDIGION PROJECT WORKER – FAMILY CENTRE NETWORK
22 hours per week
Based in Carmarthen
16267 per annum
Educated to degree level/QCF Level 5, and experience of working with children and families.
Closing date:  Wednesday 30th January 2019

GWEITHIWR PROSIECT CEREDIGION – RHWYDWAITH Y CANOLFANNAU TEULUOL
22 awr yr wythnos
Wedi lleoli yng Nghaerfyrddin
16267 y flwyddyn
Addysg at lefel gradd/FfCCh Lefel 5, a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd.
Dyddiad cau:  Dydd Mercher 30ain Ionawr 2019

Job description

Person specification

Covering letter

Job application form

Monitoring equality form

Welsh

Job applicant privacy notice

English

Cliciwch y botwm/click the button