Gweithio gyda ni

 Rydym ni, Plant Dewi, yn credu bod teuluoedd yn bwysig. Os ydych chwi o'r un farn, dewch ac ymunwch ni! Os hoffech weithio i Blant Dewi neu wirfoddoli eich amser, mae yna gyfleoedd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro mewn amrywiaeth o feysydd. Mae gennym ystod eang o gyfleoedd - Canolfannau Teulu, Grwpiau Teulu, Gweinyddiaeth, Codi Arian, Cyllid, Magu Plant, Pobl Ifanc, God4Kidz, ac yr ydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol ; Gweithiwr Prosiect, Gweithiwr Gweinyddol, Gweithiwr Cyllid, Staff Sesiynol, Staff Siop, Staff Canolfan Deuluoedd a Gweithwyr Rhieni.
Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rl hanfodol yng ngwaith Plant Dewi. Mae gennym ystod eang o gyfleoedd yn ein siop ac yn ein prosiectau yn ogystal swyddi hanfodol codi arian.

Gall eich ymrwymiad ein helpu i newid bywydau.


"Mae gweithio gyda Phlant Dewi wedi rhoi i mi gymaint o brofiadau gwahanol fydd gyda mi am weddill fy mywyd. Mae pob diwrnod yn wahanol, a gall fod yn fwy heriol na'r diwrnod blaenorol hyd yn oed, ond mae gwybod fy mod yn chwarae rhan fechan drwy gefnogi teuluoedd sydd phlant ifanc mor werthfawr ac yn werth chweil. Rydym yn gweithio fel tm ym Mhlant Dewi, ac rydym yn gwneud i bethau ddigwydd"

"Rwyf wrth fy modd yn fy swydd. Mae pob diwrnod yn dod her newydd, boddhad mawr, a'r llawenydd o weithio o fewn teulu Plant Dewi "