Mae Plant Dewi yn cael ei gefnogi gan dri grŵp codi arian sy'n cynrychioli deoniaethau Cydweli, Caerfyrddin a Doc Penfro. Mae eu digwyddiadau codi arian amrywiol wedi codi miloedd o bunnoedd tuag at waith Plant Dewi. Mae'r digwyddiadau wedi cynnwys:

  • Casgliadau blychau stryd
  • Boreau coffi
  • Cyngherddau
  • Stondinau Marchnad
  • Buffet gyda'r nos
  • Boreau coffi Diwrnod Crempog
  • Noson Lawen
  • Nosweithiau cwis
  • Part´on Gemwaith