Ydych chi wedi ystyried rhoi rhodd i Blant Dewi?

Mae yna sawl ffordd y gallech roi:

Mae pobl yn rhoi rhodd unigol, a thrwy gymorth rhodd: gallwn gael y budd mwyaf o'ch rhodd. Pwyswch yma am ffurflen.

Mae pobl yn gwneud taliadau rheolaidd trwy archeb sefydlog. Pwyswch yma er mwyn cael ffurflen A.S a ffurflen gymorth rhodd.

Mae pobl yn gadael cymynroddion yn eu hewyllysiau. Mae'n hynod o bwysig i wneud ewyllys. Dyma'r ffordd orau o sicrhau eich bod yn darparu ar gyfer y rhai sy'n agos at eich calon. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gefnogi Plant Dewi a'n gwaith gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae pobl yn gadael rhoddion er mwyn cofio anwyliaid. Mae rhoi rhodd i Blant Dewi yn ffordd arbennig iawn o ddathlu bywyd rhywun annwyl gan gefnogi ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn Sir Gaerfyrddin,Ceredigion a Sir Benfro.

Gallwch naill ai roi ar-lein neu drwy'r post. Mae enwau'r rhai sy'n cael eu cofio drwy rodd yn cael eu cofnodi yn Llyfr Atgofion Plant Dewi.

Diolch yn fawr am feddwl am Blant Dewi.