Gwasanaethau Cristingl

Mae Gwasanaethau Cristingl yn codi arian hanfodol at ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Gwasanaethau yng ngolau cannwyll yw Gwasanaethau Cristingl ac maent yn dod phobl o bob oed yn y gymuned at ei gilydd.

Diolch yn fawr i'r rhai wnaeth godi arian trwy gynnal Gwasanaeth Cristingl.

Os oes gennych unrhyw arian Cristingl, byddwch cystal ag anfon siec yn daladwy i 'Plant Dewi' i: Plant Dewi, Adeiladau’r Porth Tywyll, 3 Heol Goch, Caerfyrddin, SA31 1QL.

Os hoffech dderbyn pecyn Cristingl cliciwch yma Gwyl Fair y Canhwyllau cliciwch yma