Pwyswch yma i fynd yn Űl

Gwasanaethau Cristingl

Mae Gwasanaethau Cristingl yn codi arian hanfodol at ein gwaith gyda phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd.

Gwasanaethau yng ngolau cannwyll yw Gwasanaethau Cristingl ac maent yn dod ‚ phobl o bob oed yn y gymuned at ei gilydd.

Diolch yn fawr i'r rhai wnaeth godi arian trwy gynnal Gwasanaeth Cristingl.

Os oes gennych unrhyw arian Cristingl, byddwch cystal ag anfon siec yn daladwy i 'Plant Dewi' i: Plant Dewi, Adeiladauír Porth Tywyll, 3 Heol Goch, Caerfyrddin, SA31 1QL.

Os hoffech dderbyn pecyn Cristingl cliciwch yma Gwyl Fair y Canhwyllau cliciwch yma