Beth am i chi, neu’r ysgol, neu'ch eglwys gynnal digwyddiad er mwyn codi arian ar gyfer Plant Dewi?
Byddwch yn ein helpu i barhau 'n gwaith o roi cyfle i blant profi plentyndod gwell. Mae'r rhai sydd wedi gwneud hynny eisoes wedi dweud wrthym ei fod yn llawn hwyl ac yn rhoi boddhad mawr. Gall y digwyddiad fod mor fawr neu gyn lleied ag y dymunwch a gallwch ddewis beth i'w wneud a phryd a ble i wneud hynny. Yn fwy na hynny, mae gennych ryddid llwyr i ddewis yr hyn yr ydych am ei wneud a phryd y byddwch ar gael.
  

Mae gweithgareddau codi arian sydd eisoes wedi gweithio yn cael eu dangos isod, pwyswch ar y lluniau am fwy o wybodaeth

Cristingl

Cardiau Nadolig

Siop

Doniau

Blychau Tŷ 

Grwp cefnog