Blychau Tŷ

Mae dros 2000 o bobl yn cefnogi Plant Dewi drwy gadw un o'n blychau tŷ melyn yn eu cartrefi ac yn codi arian hanfodol er mwyn i ni allu parhau 'n gwaith. Mae gennym dm o dros 50 o ddosbarthwyr blychau tŷ sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn y ffordd hon, felly beth am feddwl am ofyn i'ch teulu a'ch ffrindiau i gael blwch casgliad tŷ yn eich cartref. Byddai'n rhaid i chi: rhoi'r blychau tŷ i aelodau'r eglwys, teulu a ffrindiau a gofyn iddynt i gyfrannu'n rheolaidd

  • cadw cofnod o ddeiliaid y blychau
  • Rhoi gwybodaeth o’n gwaith i ddeiliaid y blychau
  • casglu'r blychau tŷ ar adeg sy'n addas i chi a chyfrif a chofnodi'r cynnwys
  • anfon yr arian a dderbyniwyd i Blant Dewi

Byddwn yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer cyflawni'r rl hon.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ddosbarthwr blychau tŷ, yna y mae croeso i chi gysylltu ni drwy anfon e-bost at ; info@plantdewi.co.uk neu dros y ffn ar 01267 22155.