Codi Arian yn yr Ysgol Mae yna lawer o bethau y gall ysgolion ei wneud i godi arian er mwyn cefnogi gwaith Plant Dewi. Isod ceir ychydig syniadau i'ch cymorth:

  • Diwrnod Dillad eich Hun
  • Digwyddiadau Noddi
  • Chwaraeon Twrnamaint
  • Disgo
  • Gwerthiant
  • Ras falŵn